Om Svenska Turistbussföretagen

Föreningen Svenska Turistbussföretagen (fd Sveriges Bussresearrangörer) är en ideell förening med syfte att värna om och arbeta för bussresebranschen och dess många småföretag. En del av detta arbete är att få bort många lagar och regler som tillkommit de senaste åren och som försvårat för branschen och skapat en osund konkurrenssituation för branschens aktörer. Problemet är när nya regler och lagar sätts ikraft och att dessa införs utifrån en snäv synvinkel utan att ta hänsyn till helheten och möjliga konsekvenser. Föreningen grundades av ett 70 tal bussresearrangörer som svarar för ca 70-80% av alla arrangerade resor med turistbuss. Svenska Turistbussföretagen arbetar för branschens utveckling och med opinionsbildning såväl nationellt som internationellt och är medlemmar av RDA, EACT och Visita.

Svenska Turistbussföretagen är medlem i följande organisationer

Powered by Travelize